Mlađe kadetkinje

  1. Luna Korač
  2. Kaja Zimšek
  3. Nera Jelačić
  4. Elena Tarbuk
  5. Klara Lončar
  6. Katarina Ličko
  7. Dora Balen
  8. Lea Šarić
  9. Karla Petljak
  10. Kiara Perše