Pioniri

  1. Sven Šimac
  2. Mario Divljak
  3. Ruđer Živković
  4. Dorijan Zorko
  5. Dorian Kaminski
  6. Šimun Šančić
  7. Khal Ivanković
  8. Ivano Gregurek (GK)
  9. Niko Jelačić
  10. Lovre Juhud