Seniorke

 1. Nicole Stepić (GK)
 2. Marina Abramović
 3. Saša Abramović
 4. Lucija Čepo
 5. Martina Petretić
 6. Monika Vajdić
 7. Ana Čolić
 8. Katie McKenna
 9. Lucie Swann
 10. Dora Jelčić
 11. Marijana Franić
 12. Kristina Kovačević
 13. Kaja Vitas
 14. Monika Stojanović
 15. Dora Čavrak
 16. Petra Raguž
 17. Marijana Bušljeta Skender
 18. Stella Lukač
 19. Lucia Ossoinak